Republika v pohybu - Ekonomická mapa Pirátů

Logotyp Republika v pohybu

Ekonomická mapa Pirátů, jak rozhýbat českou ekonomiku, abychom nestáli na křižovatce

Republika v pohybu mapa

Chceme na cestu do první ligy mezi vyspělé země. Proto musíme zapojit do práce lidi, peníze a další zdroje, které naše ekonomika má. Republika musí být v pohybu, aby zdroje sloužily, kde jsou potřeba:

 1. Chceme nastavit pobídky tak, aby bylo výhodné pracovat, dostali jsme do ekonomiky více lidí a využili jsme náš plný potenciál.
 2. Chceme dostat peníze lenošící v dluhopisech a málo úročených účtech do investic podporujících růst a proměnu naší ekonomiky na znalostní.
 3. Chceme vrátit optimismus do směřování státu.

Vize: konkurovat kvalitou a přidanou hodnotou

 • Ve znaku máme odvážného lva, ale stát spíš funguje jako lenochod. 30 let tu máme starý ekonomický model nízkých mezd, který se vyčerpal a nepřináší nový blahobyt.
 • Potřebujeme stát a celou ekonomiku rozhýbat. Nemůžeme dál postávat na křižovatce, dotovat starou ekonomiku na dluh a čekat, že se naše problémy samy vyřeší. Těžko se můžeme divit, že země stagnuje, když u řady kroků nejsou promyšlené dlouhodobé dopady. Potřebujeme chytrý stát, který pozná rozdíl mezi vyhazovanou korunou a potřebnou investicí, která se nám mnohonásobně vrátí. Jinak skončíme u špatně placené správy s vysokým počtem úředníků, plné lhostejnosti, nulové motivace, rizika korupce a formálního plnění úkolů jen na oko.

Je na čase urychlit modernizaci státu a české ekonomiky tak, abychom více konkurovali kvalitou a vyšší přidanou hodnotou. Máme firmy, podnikatele, podnikatelky i zaměstnance, kteří to už umí. A je na čase, aby se tomu přizpůsobil i stát. Nestačí tuto vizi mít, ale musíme se rozhýbat a něco pro to udělat.

 • Jen tak může Česká republika naplnit svůj potenciál, nabídnout nejen mladým lidem dobrou budoucnost a zlepšit kvalitu života každého jednotlivého člověka v naší zemi.
 • Jako Piráti máme ekonomickou mapu, která má za cíl dostat republiku na cestu do první ligy. Mezi země s moderní a bohatou ekonomikou, s vysokými mzdami, dobrou správou země a udržitelným ekonomickým modelem, kde se každý může plně rozvíjet.
 • Ekonomická mapa vznikla ve spolupráci našeho expertního ekonomického týmu s dalšími odborníky z oboru. Zájem na rozhýbání ekonomiky má jak byznys, tak k tomu vyzývají experti a expertky. Naše ekonomická mapa zahrnuje většinu podnětů iniciativy Druhá ekonomická transformace i většinu doporučení Národní ekonomické rady vlády.
 • Otevřeně říkáme, že v první lize vyspělých států určitě nebudeme hned, ale když půjdeme krok za krokem správným směrem, tak máme velkou šanci se tam dostat.

Tři hlavní kroky ke zdravé podnikavosti

Potřebujeme podpořit zdravou podnikavost. Co tím myslíme? Jednoduše řečeno stát, který nejenže nehází lidem a firmám klacky pod nohy, ale dokáže společné peníze investovat, aby se zhodnocovaly, a současně peníze chrání před podvodníky a oligarchy, kteří by je chtěli jen pro sebe. Stejně tak chceme přistupovat k ekonomice, která potřebuje povzbudit, aby zde mohlo vzkvétat podnikání každého člověka a firmy, které se drží etických principů. Pojďme si zdravou podnikavost ukázat na třech hlavních krocích, které dokážou českou ekonomiku rozpohybovat:

 1. Dostat lidi na trh práce. Existují různé skupiny lidí, kterým dnes stát hází klacky pod nohy a fakticky je odrazuje od vstupu na pracovní trh. Jde například o rodiče s malými dětmi, kteří by si sice chtěli přivydělat, ale nemohou dát dítě do školky, jelikož nejsou místa. Stejně tak lidi v exekucích, kterým se teď vyplatí pracovat načerno. K tomu je velmi složité získat povolení pro zahraniční pracovníky, i když firmám chybí 300 000 pracovníků na místech, o která Češi nemají zájem. Proto rozhýbeme nedomyšlené regulace svazující trh práce, aby všichni, kdo chtějí, mohli pracovat a vytvářet hodnoty. Pomůžeme tím také k růstu firmám, kterým chybí pracovníci.
 2. Dostat ležící peníze do investic. V naší republice nevyužíváme obrovské množství peněz naplno. Peníze chceme více nasměrovat do smysluplných investic. Dnes výnos konzervativních penzijních fondů často nepokryje ani inflaci - státní podporu proto chceme nasměrovat tak, aby pomáhala kromě nákupu státních dluhopisů také financovat investice, jako je výstavba bytů. Jde o 600 miliard. Jiný příklad jsou obce - ty často nechávají peníze na účtech a čekají na dotační programy, místo toho, aby promyšleně investovaly. Majitelům firem, a zdaleka nejde jen o ty zahraniční, se bohužel často vyplácí soustředit se na těžení renty místo na investice s dlouhodobou perspektivou.
 3. Dostat optimismus do směřování státu a celé ekonomiky. Aby byla státní služba postavena na odměňování užitečných služeb občanům, na úspěšných projektech s velkou přidanou hodnotou, inovacích či ušetření společných peněz, nejen na věkovém automatu. Aby aktivní lidé na každý nový nápad neslyšeli dvacet důvodů, proč to nejde a kolik bariér by museli překonat, ale naopak jsme tyto překážky krok po kroku odstraňovali. Aby měli mladí v naší zemi dobrou budoucnost a nemuseli váhat, zda si mohou dovolit druhé dítě či zda neodejít pracovat do zahraničí. Aby stát nefungoval rychlostí lenochoda.

Naše ekonomika má být založena na férovém tržním prostředí, inovacích a chytrém řešení ekonomických výzev nové doby. Tak v ní budou moci fungovat jak úspěšné zavedené firmy, tak startupy, ze kterých nové úspěšné firmy teprve vyrostou. Stejně tak se bude dařit občanům. Podpora etického podnikání také znamená omezovat nepoctivé praktiky, byrokracii a bojovat proti kartelům.

Konkrétních 20 cílů k rozpohybování v ekonomické mapě Pirátů, které budeme prosazovat na vládě, jsme si vytyčili takto:

Pohyb první: Lidi na trh práce

 1. Zajistíme 100 tisíc nových míst v předškolní péči pro malé děti. To usnadní rodičům skloubení péče o děti s prací a umožní jim rozvoj kariéry i během rodičovství. Posílení pracovního trhu přinese státu zvýšení daňových příjmů o 10 až 15 miliard korun ročně. A to i po započtení nákladů na masivnější podporu školek a dětských skupin, o což Piráti usilují.
 2. Cílem je dostat mzdu běžného zaměstnance, tj. medián, na 50 000 Kč měsíčně hrubého během 4 let, a to pomocí změn na trhu práce, aby se rychleji přizpůsoboval realitě a zvýšili jsme produktivitu. Po vzoru Dánska chceme jít cestou flexicurity - ochrany zaměstnanců na straně jedné a flexibility pro firmy na straně druhé. Díky novému systému rekvalifikací a dalšího vzdělávání dokážeme na trh práce vrátit i lidi, kterým v důsledku změn zanikla jejich profese nebo ji už nejsou schopni vykonávat.
 3. Více než 600 tisíc lidí má dnes exekuce. Naším cílem je dostat z exekucí v první vlně 200 tisíc lidí, aby se vrátili z šedého trhu práce zpět do legální zóny alespoň na částečné úvazky. Cestou je větší motivace pro vstup do oddlužení a zjednodušení systému exekucí. Dluhy se mají platit. Nikomu ale nepomůže, když necháme v exekucích a šedé zóně po dobu mnoha let lidi, ze kterých exekutoři stejně nejsou schopni dluh vymoci.
 4. Aktivně podpoříme zkrácené úvazky pro stovky tisíc lidí, kteří nemohou pracovat na plný úvazek, i když by rádi, ať už kvůli péči o děti, někoho z rodiny, své rodiče, nebo protože jsou sami v seniorním věku. Cílem je vznik nových 200 tisíc pracovních míst, což představuje zvýšení současného podílu této formy zaměstnání z 5,8 % na minimálně 10 % během příštích 5 let. Nastavením vhodných podmínek pro částečné a zkrácené úvazky, home office, institut pečující osoby, můžeme těmto lidem umožnit snadný návrat na trh práce a my tak nebudeme přicházet o jejich schopnosti a zkušenosti. Stát v tomto musí jít příkladem - stejně jako v benefitech typu pružná pracovní doba.
 5. Zvýšíme minimální mzdu na 25 tisíc korun a podpoříme tak motivaci nízkopříjmových skupin pracovat. Dáme lidem důstojné peníze na život, firmy to bude zároveň motivovat k inovacím a současně tím snížíme rekordní odliv zisků z Česka do zahraničí o miliardy korun. Cílem je dosáhnout a udržet hladinu minimální mzdy na úrovni ekonomicky srovnatelných států, např. Polska (25 000 Kč) či Litvy (23 400 Kč). Minimální mzdu budeme dále pravidelně valorizovat podle možností ekonomiky.
 6. Vyslyšíme volání firem po kvalifikovaných pracovnících ze zahraničí, kteří jsou potřeba pro technologický a ekonomický rozvoj. Zjednodušíme, zdigitalizujeme a zkrátíme dobu vyřizování žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Cílem je, aby aspoň z prioritních zemí dostal žadatel rozhodnutí do 60 dnů. Zahraniční pracovníci přinesou nové perspektivy, zkušenosti a know how, které pomohou rozvoji všech segmentů moderní ekonomiky. Každých 1000 nových pracovníků s průměrnou mzdou přinese veřejným rozpočtům 400 milionů korun ročně.
 7. Získáme 1000 talentů pro českou ekonomiku ročně navíc. U poptávaných oborů zavedeme státní stipendia pro talenty ze zahraničí, aby nadaní lidé přišli studovat do Česka a následně zde na trhu práce uplatnili své schopnosti. Stejně tak budeme nadané Čechy motivovat pobídkami ke studiu v zahraničí a následnému návratu domů se získaným know how. Špičkové talenty jsou pro rozvoj i proměnu ekonomiky zásadní. Proto jim nastavíme co nejlepší podmínky pro práci.

Pohyb druhý: Ležící peníze do investic

 1. Nasměrujeme státní podporu penzijního systému a jeho regulaci tak, aby bylo možné financovat bezpečné, dlouhodobě stabilní investice, které přinesou hospodářský růst a vysokou životní úroveň. Chceme tak i probudit český kapitálový trh a umožnit rozvoj domácí burzy. Využití kapitálu reformovaných penzijních fondů pomůže v příštích dvaceti letech postavit až 100 tisíc nájemních bytů a na českou burzu může přilákat desítky nových firem. Střadatelé v transformovaných a účastnických fondech začnou po dekádě záporných výnosů opět vydělávat.
 2. Nastavíme přívětivé podmínky pro mladé firmy a startupy, aby nemusely chodit do zahraničí kvůli nepřátelskému právnímu prostředí, nedostatku investorů a talentů. Jako první krok Piráti představili modernizaci zaměstnaneckých akcií, po které startupová scéna dlouho volala. Pokud zůstanou tyto inovativní firmy v tuzemsku, dokážou každoročně zvýšit růst HDP o 1 procentní bod, a udržíme tak inovace a technologický rozvoj v domácí ekonomice.
 3. Zasadíme se o to, aby byly regiony rozpočtově motivovány ke zvyšování HDP na svém území, tedy vytváření dobrých podmínek pro podnikání místních firem. Část daní zaplacených místními firmami by se nerozplynula v jednom velkém „celostátním měšci“, ale šla by přímo do kasy danému regionu. Je to totiž právě region, který financuje veřejnou vybavenost a z ní pak mají místní firmy a jejich zaměstnanci zase další výhody. Bavíme se o regionální úrovni typu kraj, obec s rozšířenou působností nebo mikroregion. Obdobný princip jsme již schválili u daně z nemovitosti. Tato změna ovšem nebude mít dopad na oblasti, kde se stát snaží zajistit vysokou kvalitu napříč regiony - například školy či zdravotnictví. Stejně tak se zaměříme na efektivní využití prostředků obcí ležících na účtech, nesmí se vyplácet strategie nic nedělat a čekat na dotaci.
 4. Přesměrujeme evropské dotace primárně do posílení veřejné infrastruktury typu energetická a distribuční síť, nabíječky pro elektromobily, energetické úspory v nemocnicích a školách. Současně navrhujeme u modernizace ekonomiky postupně opouštět systém dotací a nahradit ho systémem úvěrů a daňových úlev po vzoru americké IRA. Nedává smysl, aby byly dotovány nejziskovější firmy a fosilní baroni. Dopady dotačních programů budou povinně vyhodnocovány.
 5. Podle výsledků analýzy Národní ekonomické rady vlády navrhneme závaznou termínovou mapu přijetí eura. Z našeho pohledu by měla Česká republika ideálně vstoupit do Evropského mechanismu směnných kurzů, tedy navázat kurz koruny na euro, do roku 2026. Všechny podmínky pro přijetí eura bychom pak měli naplnit v roce 2028. Ušetříme tím miliardy na kurzové zajištění a obsluhu státního dluhu, které se budou dát využít třeba ve zdravotnictví či školství, přilákáme nové investory.

Pohyb třetí: Optimismus do směřování státu

 1. Vytvoříme přívětivé podmínky pro podnikání skrz další rozvoj digitalizace, zjednodušování agend a prosekání byrokracie, na čemž už dnes pracují naši ministři. Do konce roku 2025 zavedeme možnost dělat 100 % úkonů v katalogu služeb veřejné správy digitálně - v souladu se zákonem o právu na digitální službu. Reformou antimonopolního úřadu zvýšíme důvěru v systém veřejných zakázek v České republice.
 2. Kromě zkrácení lhůt a digitalizace stavebního řízení, které jsme prosadili v novele stavebního zákona, zajistíme další zrychlení výstavby i úpravou územního plánování. Systém musí být upraven tak, aby byla řádně podaná žádost o stavební povolení na bytový dům vyřízena do 60 dnů a případné průtahy byly automatizovaně rozpoznávány.
 3. Sjednotíme brand Česka, abychom tím podpořili export, turismus, investice do české ekonomiky a důvěru ve vlastní schopnosti. Cílem je navázat na dobrou reputaci československé značky v zahraničí a mít úspěšný brand jako naši západní sousedé. Smyslem není brnkat na strunu národovectví, ale hlavně pomoci firmám, aby si jejich obchodní partneři spojovali s Českem důvěryhodnost a vysokou kvalitu života, výrobků a služeb.
 4. Získáme pro ministerstva kvalitní odborníky s platy odvozenými z komerční sféry. Pokud máme posouvat zemi k lepšímu, je nutné do veřejné správy přitáhnout nové talenty a experty. Zajistit jim dostatečně dobré a motivační podmínky pro práci. To je podmínka nutná, nikoliv postačující, pro chytřejší stát a rušení neefektivních pozic, které dnes kvantitou marně dohání kvalitu. Vlastní experti zároveň státu umožní vymanit se ze závislosti na poradenských firmách.
 5. Zavedeme pobídky k dobrovolnému slučování obcí a meziobecní spolupráci, abychom usnadnili sdílení služeb, rozvoj metropolí i regionů a zlepšili efektivitu nakládání s penězi daňových poplatníků. Cílem je zajistit dostupné služby občanům v potřebné kvalitě ve všech regionech za rozumné peníze. Ať již jde o školu, zubaře či prodejnu s možností výběru důchodu. Redukcí počtu obcí do tisíce obyvatel by stát získal ročně kolem deseti miliard korun, které by mohl nasměrovat právě na lepší místní vybavenost.
 6. Podpoříme centrální koordinaci rozvoje umělé inteligence ve vzdělávání, rekvalifikaci
  a službách občanům. Nastartujeme pilotní projekt aplikace umělé inteligence ve státní správě s cílem zajistit výrazně vyšší produktivitu a úsporu úřednických míst ve vybrané agendě. Tento model budeme v případě úspěchu dále replikovat na dalších úřadech a službách.
 7. Nasměrujeme ekonomiku k vyšší přidané hodnotě. Nízká přidaná hodnota je jedním z hlavních důvodů zaostávání českého hospodářství za západními sousedy, z toho pramení i nízké mzdy. Zavedeme cílenou podporu těch ekonomických segmentů s vysokou přidanou hodnotu, kde už nyní patříme alespoň k evropské špičce. Veřejná podpora musí směřovat k posilování znalostní ekonomiky. Zásadní je i kvalitní vzdělávání v klíčových oborech a profesích, podpora aplikovaného výzkumu v těchto oblastech, podpora startupů a rostoucích firem v daných segmentech a posilování kompetencí v transformaci firem (Průmysl 4.0, generační předávání atd.).
 8. Dostaneme naše školství na špičkovou úroveň. Závazek dostat platy učitelů na 130 % průměrné mzdy musí vláda plnit (Pozn.: výše průměrné mzdy se stanoví podle nejčerstvějšího statistického výkazu, tedy za období dva roky nazpátek). Souběžně s tím musí proběhnout reformy obsahu vzdělávání, řízení a platových tabulek. Vysoké školy chceme více otevřít studentům díky státem garantovaným půjčkám a lepší možnosti skloubení studia a přivýdělku v oboru.

Sečteno a podtrženo, při splnění cílů Republiky v pohybu máme slušnou šanci na růst české ekonomiky v letech 2026–2029 na úrovni až 4 % ročně.

Po letech stagnace se můžeme konečně začít přibližovat Západu. Naše návrhy tvoří prověřené modely vyspělých zemí, kde jsme se inspirovali. Každý cíl přinese užitek i samostatně, ale ekonomická mapa Republika v pohybu zajistí největší prosperitu jako celek. Není na co čekat, všechna zlepšení je možné provést nebo nastartovat ještě v tomto volebním období do roku 2025. Řadu z nich už jsme odpracovali a nyní na ně chceme navázat. Další připravujeme. Nemůžeme mluvit za jiné strany, ale bez jasných a ambiciózních cílů nevíme, kterým směrem z křižovatky vyrazit, abychom opravdu trefili na cestu do první ligy. Proto je za Piráty nastavujeme.

Konkrétní návrhy k naplnění jednotlivých cílů budou Piráti postupně předkládat koaličním partnerům, kdy uděláme maximum pro to, abychom na nich našli společnou shodu. Je to v zájmu celé naší země a všech občanů. Veřejnost vždy seznámíme nejen s podrobnostmi námi navrhovaných opatření, ale budeme pravidelně a otevřeně informovat o vývoji vládních jednání, na čem se našla shoda, kdo zlepšení blokuje, popřípadě kdo odpovídá za jeho naplnění.

Česká republika patří do první ligy, pojďme ji konečně rozhýbat správným směrem!

Kdo stojí za projektem Republika v pohybu:


Republika v pohybu tym


 • Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D., předseda poslaneckého klubu Pirátů, poslanec zodpovědný za ekonomiku a právo
 • doc. Mgr. Libor Dušek Ph.D, ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády
 • Ing. Jiří Hlavenka, podnikatel, úspěšný investor a radní Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum a inovace
 • Mgr. Jiří Valenta, náměstek ministra financí a vedoucí odborného týmu finance
 • PhDr. Olga Richterová Ph. D., místopředsedkyně poslanecké sněmovny, která se soustředí na lepší životní podmínky rodin
 • Klára Kocmanová, místopředsedkyně Pirátů a poslankyně se zaměřením na problémy mladých lidí
 • Bc. Marcel Kolaja, poslanec a kvestor Evropského parlamentu, odborník na IT
 • Ing. Tomáš Kopečný, ekonomický expert poslaneckého klubu Pirátů
 • Bc. Mikuláš Ferjenčík, bývalý poslanec, poradce předsedy poslaneckého klubu Pirátů